Om

Stiftelsen «STL+ bevegelsen»

Høsten 2017 var vi noen ildsjeler som sammen dannet den ideelle stiftelsen «STL+ bevegelsen». Organisasjonen er en non profitt organisasjon og skal jobbe for å gjøre STL+ (Skrive seg Til Lesing med lydstøtte) kjent og opprettholde den gode arbeidsmåten i norsk skole. Hvert år skal vi arrangere en konferanse som samler lærere, skoleledere og skoleeiere for å utveksle erfaringer, få ny inspirasjon, innspill og understøttende teori fra forskningsmiljøene.

Etterhvert vil vi også bygge opp dette nettstedet med fagstoff rundt STL+.

Hva er STL+?

STL+ står for «skrive seg til lesing med lydstøtte». Elevene jobber med oppdagende skriving gjennom teknologi og i dialog med lærer. Det digitale verktøyet har skriveprogram og tastatur med talesyntese og lydstøtte. Dialogen mellom lærer og elever er helt sentral i denne arbeidsformen, og gjennom språksamtaler hvor undring og utforsking står i sentrum, utvikles elevenes språkforståelse. Dialogen med elevene er viktig gjennom hele prosessen og skaper et inkluderende og støttende læringsmiljø. Gjennom STL+ får elevene en helhetlig tilnærming til ord og begreper, noe som gir økt læring og mer aktive elever. Med fokus på språk, samtaler, modellering, og åpne oppgaver med hjelp i teknologien er dette en arbeidsform som passer for alle klassetrinn.

Skoler som har tatt i bruk STL+ forteller om gode erfaringer med både læring og trivsel.

Litt historikk

Begrepet STL+ ble skapt av Statped og gjort kjent i Norge fra 2009. Tone Finne og Frank Hansen i Statped har vært aktive pådrivere for å gjøre arbeidsformen kjent.

Arbeidsformen oppdaget de da de var på «Fremtidens lærande», en konferanse i Sverige, hvor de traff spesialpedagog Mona Wiklander. Mona kaller dette for «ASL Sandvikenmodellen». Statped drev fram et prosjekt med STL+ i Norge og flere skoler fikk prøve STL+ i en periode på to år. Alle som var med i prosjektet jobber fortsatt på denne måten og vil ikke bytte tilbake til tradisjonell undervisning.

Nå har flere år gått, begrepet har festet seg sakte men sikkert, og de siste årene har det nærmest eksplodert i antall skoler som ønsker å jobbe på denne måten.

Årets konferanse er den femte i rekken, og har kommet for å bli.

IKT-senteret har gjort denne rapporten om bruk og anvendelse på 32 skoler i 23 kommuner i Norge. Vi anbefaler at alle med interesse for lese- og skriveopplæringen leser den. Les den HER.

Kreasjon står for den praktiske gjennomføringen av konferansen.

 

STL+ bevegelsens organisasjonsnummer: 919970510

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close