Foredragsholdere

     Bent Saabye Jensen

Bent har lenge arbeidet med profesjonsutdanningen og med forskning og utviklingsarbeid for Videncenteret for Læsning i Danmark. Med utgangspunkt i ASL og STL+ har han gjort flere studier av oppdagende skriving med lydstøtte: OS+. Han har videre utviklet metodikk og programvare for Lytteskrivning. Bent har særlig fokusert den utforskende/eksplorerende tilnærmingen og læringseffektene som ligger i elevens egen utforsking av- og tilegnelse av- sammenhengen mellom talespråk og skriftuttrykk.

 

     Bjørn F. Rørvik

Bjørn er en av våre mest anerkjente barnebokforfattere, og det er han som har skrevet bøkene om Bukkene Bruse på badeland, seriene om Reven og Grisungen og detektiven Purriot. Med lun humor og med masse tøys og tull skriver han gode historier som engasjerer liten og stor. Bjørn er engasjert i barn og unges lesing og leseglede, og liker å reise rundt i Norge på forfatterbesøk.

 

     Frank Hansen

Frank Hansen er en av opphavsmennene til begrepet STL+ i Norge. Han jobber i Statped og har vært aktiv pådriver for å gjøre arbeidsformen kjent siden 2009. Han bidro sterkt til de første utprøvingene i Norge gjennom de første skoleprosjektene her til lands.
Frank har i lang tid vært en viktig bidragsyter for å tilgjengeliggjøre digitale hjelpemidler med tilhørende arbeidsformer. Han har stor oversikt over teori og forskning på feltet.

 

     Jan Gamre

Jan har bred erfaring med digitaliseringsprosjekter i skoler gjennom mange år. Han har bidratt sterkt i byggingen av flere kompetansemiljø bl.a. Rikt AS og Kreasjon AS. Nå er han også medgründer av Whyzo.no, et praksis-støttende læremiddel. Han er lærer i musikk og KRLE opprinnelig. Gamre er daglig leder i Kreasjon og har vervet som styreformann i stiftelsen STL+ som arrangerer erfaringskonferansen. Jan vil fortelle om åpne og rike elevaktiviteter: Hva kjennetegner åpne og rike elevaktiviteter? Hvordan planlegge for dette? Hvordan fasilitere temabasert læring med åpne og rike elevaktiviteter?

 

     Jørgen Frost

Jørgen Frost er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han arbeidet i en årrekke ved Bredtvet kompetansesenter, Statped, og samarbeidet med mange høgskoler og universitet i Norge og Norden.
Frost bidrar til oversikt over- og forståelse av kompleksiteten ved tilrettelegging og gjennomføring av skriftspråkopplæringen med hensyn til psykologiske, pedagogiske, spesialpedagogiske, didaktiske og kulturelle forhold; En helhetlig tilnærming krever innsikt hos lærerne, en kommunikasjonsorientert ramme og åpen og lekpreget aktivitet. Da kan en tilrettelegge for den enkelte og skape tilhørighet for alle.

Han er kanskje aller mest kjent for boka Språkleker; en stor samling praktiske leker som er til både glede og nytte i den begynnende lese- og skriveopplæringen. Ved å bruke leken som pedagogisk virkemiddel, blir barnas nysgjerrighet for språket stimulert, og de blir gjort oppmerksomme på språkets mangfold. Barna vil også utvikle en fonembevissthet som kan være med å forebygge lese- og skrivevansker.

 

     Lisbeth K. Gregersen

Lisbeth er seniorrådgiver i Udir (tidligere IKT-senteret). Hun har jobbet mange år som lærer i ungdomsskolen, og også mange år med integrering av IKT i læringen, utvikling av digitale læringsressurser og koordinering av flere EU-finansierte prosjekter med fokus på digitale læringsressurser, kvalitetssikring og pedagogisk bruk. Lisbeth kommer på konferansen fordi hun er nasjonal prosjektansvarlig for eTwinning. Hun er glødende engasjert og et fyrverkeri når hun forteller om alle mulighetene eTwinning gir. Elever og lærere får gjennom programmet tilgang til å kommunisere med andre elever i andre land og og best av alt; de får noen å skrive til! Lærere får muligheten til å møtes på tvers av landegrenser og utveksle gode ideer og god praksis.

 

     Mona Wiklander

Mona er spesialpedagog med mage års erfaring i svensk skole. For 14 år siden startet hun som første i Sverige «Att skriva sig till läsning» (STL+), med PC’er som var utstyrt med talende tastatur og talesyntese. Hun har siden 2010 vært prosjektleder for ASL i Sandviken kommune, og i tillegg vært ansvarlig for kommunens språkutviklingsplan fra førskolen til årskurs 9 (jamf. norske 1.-10.klasse).
Mona er en av forfatterne til forskningsboken ”Att skriva sig till läsning – erfarenheter och analyser i det digitaliserade klassrummet” 2015 og ”Att skriva sig till läsning – Handbok för åk 1-3” 2015 (lenke til den norske oversettelsen). For tiden er hun en aktiv foredragsholder, og reiser rundt i både Norge og Sverige.

 

     Morten Fahlvik

Morten er rådgiver ved Byrådsavdeling Barnehage Skole Idrett – Seksjon skole i Bergen. Han er i Team oppfølging og utvikling: Kvalitetsoppfølging grunnskoler og samarbeid høyere utdanning. Digitale ferdigheter og skrive seg til læring har spesielt fokus. Fahlvik har erfaring fra undervisning og spesialundervisning og fra roller som utviklingleder og prosjektleder ved itsLearning, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.

Forskningsrådet innvilget nylig midler til Fahlviks doktorgradsprosjekt «Skrive seg til læring»!

 

     Simen Spurkland

Simen Spurkland jobber på Vøyenenga ungdomsskole i Bærum, der han underviser i matematikk, musikk og samfunnsfag. Siden 2013 har Simen undervist i klasserom med 1:1 iPads. Ved siden av jobben som lærer holder Simen kurs og foredrag om digital didaktikk, matematikkdidaktikk og om det å være en profesjonell lærer. Simen er god på å peke på tradisjoner i den norske skolen, som kanskje ikke alltid er til elevens beste. Og samtidig finne fram til andre løsninger, sammen med gode kolleger på Vøyenenga ungdomsskole. Han formidler tanker og erfaringer med stor entusiasme og trygghet.

 

Praksismøter:

Presentasjon og dialog. Møt praksis gjennom en samling kortere foredrag av lærere som til daglig jobber med STL+ med mulighet til oppfølgende samtale med disse. Fredag 4.mai i Spor 2 tilbyr konferansen fire forskjellige praktiske vinklinger og betraktninger rundt praksis og du går til 30 minutters møte med den praksisrepresentanten du velger, i utstillingsområdet. Ved dialogbordet kan du se eksempler på oppgaver og elevarbeider, stille spørsmål, og hente gode tips.

     Elisabeth Bergander 

Elisabeth er lærer i voksenopplæringa i Bærum kommune. Hun har jobbet mange år med voksne analfabeter og STL+ som verktøy. Elisabeth har en tydelig stemme i Kompetanse Norge, hvor hun villig deler av sin praksis og sine gode erfaringer. Overføringsverdien til opplæring i skole og voksenopplæring er høy. Elisabeth kommer sammen med kollega Maria Maulodi.

     Ellen Romstad

Ellen er spesialpedagog og jobber på Persbråten vgs. Hun har lang erfaring med opplæring av psykisk utviklingshemmede og bruk av digitale verktøy og hjelpemidler. Ellen deler tips og triks rundt apper og god undervisning i Facebookgruppa L1 – Ellens beste skoleapper og litt til, som har nesten 16 000 medlemmer, og hun er kjent for den norske versjonen av «apphjulet». Ellen har skrevet en master om STL+ i spesialundervisninga, med fokus på STL+ for alle.

     Aina Bekke

Aina jobber på Åsen barneskole i Nedre Eiker kommune. Hun har lang fartstid i grunnskolen, og har de siste årene entusiastisk brukt STL+ som tilnærming i arbeidet. Akkurat nå er hun kontaktlærer i andreklasse, og forteller om en ny giv i lærerhverdagen.

     Hege Windsand

og Frank Hansen samarbeider om dette praksisframlegget. Hege kommer fra Etne kommune og har vært med siden det aller første prosjektet KS og Statped hadde med STL+ i 2009. Hege har lang erfaring med metoden i begynneropplæringa, men også som kommunal nettverksveileder. Hun sitter på verdifulle erfaringer om god tilrettelegging, og om motstand og hindre for vedlikehold og utvikling av arbeidsmåten. Frank Hansen var en av de ansatte i Statped som etablerte begrepet STL+ og introduserte arbeidsmåten til Norge, og bidro til fullskala-prosjektene i Vik og Etne.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close